Seminář o pyramidách ve Znojmě

www.koncovky.cz
17.-19.6.2011


Kde najít jinde pyramidy než ve Znojmě, historicky jednom z nejstarších měst (možná nejstarší) v naší republice?

Seminář pořádala Hanka Blochová a skutečně jsme procházeli místy, kde byla spousta kamených bloků opracovaných způsobem, který je podle mého názoru současné technologii nedpostupný. Pro mě osobně to byl zážitek spojený s hraním na fujaru v 3 kostelech, dokonce jsem díky pozvání Hanky s ní uskutečnil společný koncert v kapli Svatého Václava - napřed ve spodní části, potom nahoře. 

Akustiku v klášteře v Lukách a ve spodní části kaple sv.Václava doporučuji zažít nejen fujaristům, ale všem.

 Tři dny byly nabyté informacemi a nikdo ze zúčastněných nepochyboval, že se Hance a panu Růžičkovi povedlo skutečně na našem území najít zbytky pyramid. Informace můžete nalézt v knize Hanky Blochové "Pyramidy, obři a zaniklé vyspělé civilizace na našem území" (ke koupi i u nás) nebo na webu http://www.pyramidycr.cz

sepsal Miroslav Ešner
www.koncovky.cz
www.trezalka.cz


koncert s Hankou Blochovou v kapli sv.Václava
improvizovaný koncert v kapli sv.Václava

řezy v kamenech

zářezy v kamenech

zářezy v kamenech

hledání základů s Ing.Růžičkou
Ing.Růžička detekuje obrysy staveb na znojemském hradě

meditace v kostele
kostel sv.Mikulášenahoru