Návrat koncovky

stránky věnované návratu historického lidového hudebního nástroje
úvod info galerie kontakty
prodej
kurzy a akce  

Projekt "Návrat koncovky" jsme odstartovali s Petrem Bronišem a Pavlou Skálovou v roce 2008. Nyní pokračuje na bázi občanského sdružení Návrat koncovky o.s.

ME

Projekt "Návrat koncovky aneb Zdravé muzicírování "

Motto: "Hudba jako aktivní prožitek vlastního těla i ducha dítěte"

 

Představujeme netradiční Zdravé muzicírování pro děti, rodiče s dětmi, přátele, které jsme připravili ve spolupráci se zkušenými praktikujícími odborníky z oblasti hudební stimulace, fyzioterapie, duševní výživy a dalších příbuzných oborů. Návrat koncovky je návrat k přírodě, hudbě, poznání sama sebe a k upevnění fyzického i psychického zdraví jedince a kolektivů.

Dosavadní zkušenosti jsou velice pozitivní - děti přijímají hru, zpěv i cvičení s nadšením, dospělí aktivitu vítají.


Jedná se o rozvoj osobnosti člověka společným setkáváním většinou dvou průvodců s dětmi mateřských škol a škol 1. stupně, s možností zapojení personálu i rodičů. Formou hry se seznamují s účinky vlastního zpěvu, rytmu a hraní na přirozeně ladící nástroje. Uskutečnit je možno dva až tři dopolední a dva odpolední bloky v jednom dni. Výborné výsledky se ukazují také při společném hraní rodičů s dětmi. Na základě zkušeností zaměřujeme pozornost na dechové, motorické a imunitní obtíží. V tomto období jde o pilotní průzkumový program pro stanovení optimálního způsobu pravidelných setkávání s výhledem od září roku 2007.

Koncovka je jednoduchý nástroj bez nutnosti každodenního drilu. Nevyžaduje noty ani prstoklady. Rozvíjí a vyrovnává pravou mozkovou hemisféru. Ve skupině vyniká poslech a tolerance - být slyšen a slyšet. Je ideálním vstupem do světa vlastního prožitku z hudby pro každého z nás.

 

Projekt je určen především na děti od 3 let v do 10 let a jejich rodiče, hlavně v součinosti s mateřskámi školami a 1. stupněm ZŠ. Následující obrázek dokazuje, že ani pro starší žáky není projekt uzavřen (ZŠ Pertoldova, Praha 4 , viz obrázky a video).

 

 

Velmi reálně se jeví možnost setkání nejmenších dětí a seniorů při hraní např. při spolupráci mateřských škol a domovů pro seniory.

 

Ohlasy a články

3.2. proběhla prezentace projektu na setkání sekce muzikoterapie ČPS <zpráva ze setkání>.

Článek v časopisu Třetí věk: Projekt Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování a senioři (18.6.2008).

Článek v týdeníku Školství: Projekt Návrat koncovky znova pomáhá dětem muzicírovat společně s rodiči (31.3.2008).

ZŠ Pertoldova - hodnocení koncertů v prosinci 2008 od učitelů. Zúčastnilo se 170 dětí.

Ohlas od ředitelky MŠ Pohádka

Kurzy

22.-24.května 2009, Skalka u Doks: Návrat koncovky
hudební seminář pro veřejnost i pedagogy

29.-30.května 2009, Skalka u Doks
Kurzy výrovy koncovek, pořádá Centrum Třezalka

Akreditace

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy udělilo akreditaci pro vzdělávací programy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků:

1. Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování
2. Návrat koncovky aneb zdravé muzicírování - cyklus.

Cílovou skupinou jsou učitelé MŠ, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé hudební výchovy 2. stupně ZŠ, speciální pedagogové, učitelé zájmových kroužků. Záměrem prožitkového semináře je seznámení s přirozeně ladícími hudebními nástroji, zvládnutí základů hry, její skloubení s vyjádřením hudby pohybem a využitím nástrojů při práci v kruhu pro zklidnění nebo aktivizaci dětí a k formování jejich vztahu k přírodě, kolektivu a k sobě. Nástroje budou k dispozici nebo mohou účastníci použít vlastní. Pro účast není nutné hudební vzdělání ani hudební sluch.

První program je víkendový seminář s možností ubytování. Druhý program s podtitulem
"cyklus" rozkládá látku do čtyř čtyřhodinových bloků během pracovního dne, je určený i pro menší skupiny a je ho možné pořádat podle zájmu v areálech škol (v první fázi připadá v úvahu Praha a okolí České Lípy).

Školy a zařízení, které se již do projektu zapojily

Praha

mimo Prahu

MŠ Matjuchinova, Zbraslav
MŠ Pohádka, Praha 4
MŠ Tyršovka, Praha 4
MŠ Lojovická, Praha 4
ZŠ Na Beránku, Praha 4
MŠ Montessori, Urbánkova, Praha 4
MŠ Točná, Praha 4
MŠ Lochkov, Praha 5
MŠ Mezi Domy, Praha 4
ZŠ Bernartice
Domov Seniorů, Doksy
MŠ Sosnová
MŠ Dubnice
MŠ Kvítko, Česká Lípa
ZŠ v ul.Nová, Ústí nad Labem
Domov Sluneční Dvůr, Jestřebí u Doks
ZŠ Povrly, Ústí nad Labem
Domov Mařenice
MŠ Krymská, Karlovy Vary
Domov Seniorů Kynšperk u Sokolova
MŠ a ZŠ Malá Úpa
Domov S.Luby u Sokolova

a řada dalších.

 

V případě zájmu o začlenění do projektu a o další informace je možné použít kontakty:

info@koncovky.cz
Miroslav Ešner: 604294047
Petr Broniš : 739764559

 

nahoru poslední aktualizace dne 6.2.2009